NEXON Akadémia főoldal
   
ELÉRHETŐSÉG BELÉPÉS GY.I.K. REGISZTRÁCIÓ INFORMÁCIÓ
NEXON Akadémia bérletOnline konferenciákHR, MunkaügyGazdasági szakterületJogi szakterületKöltségvetési szektorOKJ-s képzésekSzoftveres képzésekTréningek
Főoldal :: Jogi szakterület :: Rendezvények :: Változások a családjogban az új Ptk. alapján
Jogi szakterület : Rendezvények


Változások a családjogban az új Ptk. alapján 


Alcím:
Helyszín:
Radisson Blu Béke Hotel ****   Budapest, VI. ker. Teréz krt. 43.
Előadók:
Katonáné dr. Pehr Erika címzetes egyetemi docens
 
Szeibert Orsolya egyetemi adjunktus
  ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék
Klubok:
Klub Kedvezmény
Időpont:
2013. november 05. Kedd (10-15 óráig); regisztráció 9 órától
Rendezvény vége:
0000. 00. 00
Lemondási
határidő:
2013. október 31. Csütörtök
Ajánló:
Témakör:

Program:

10-12 óráig: dr. Katonáné dr. Pehr Erika, címzetes egyetemi docens

Nagykorúak cselekvőképessége, örökbefogadás és gyámság az új Ptk. könyveiben

1.) Az új Ptk. Az ember, mint jogalany c. könyve szerint a cselekvőképesség korlátozása kétféle lehet, részleges korlátozás és teljes korlátozás. Az új Ptk. nem ad lehetőséget nagykorú személyek esetén a cselekvőképesség általános korlátozására, a cselekvőképesség csak a bíróság által meghatározott ügycsoportban korlátozható. A támogatott döntéshozatal, mint új jogintézmény bevezetésével egyéni igényen alapuló, döntési segítség biztosítására kerül sor anélkül, hogy ez az érintett személy cselekvőképességének korlátozásával járna. Megjelenik az új Ptk.-ban az előzetes jognyilatkozat intézménye. E szerint minden cselekvőképes személy rendelkezhet arról, hogy cselekvőképességének esetleges korlátozása esetén ki legyen a gondnoka, és, hogy gondnoka személyes és vagyoni ügyeiben milyen módon járjon el.

2.) A Ptk. Családjogi Könyve (Csjk.) a Csjt.-vel egyezően határozza meg az örökbefogadás legfontosabb célját, ugyanakkor annak törvényi feltételeit, hogy ki lehet örökbefogadó, a Csjt.-től részben eltérően fogalmazza meg. A Csjk . a nyílt és titkos örökbefogadás esetén a nyilatkozat visszavonhatóságát egyaránt hat-hétben határozza meg. A Csjk. új jogintézményként nevesíti az örökbefogadás utánkövetésének lehetőségét, valamint a jelenleginél differenciáltabban szabályozza a gyermek vérségi származás megismeréséhez fűződő jogát is. Ennek keretében szabályozza, hogy az örökbefogadott a gyámhatóságtól miről és milyen idős korában kérhet felvilágosítást, bővítve a szabályozást a testvér, féltestvér adatainak megismerhetőségével. A Csjk. az örökbefogadás felbontásának joghatásainál kimondja, hogy az örökbefogadás megszűnésével felélednek a leszármazáson alapuló rokonságból származó azon jogok és kötelezettségek, amelyek az örökbefogadással megszűntek (így például rokontartás, öröklés), de a szülői felügyeleti jogok és kötelezettségek nem állnak helyre.

3.) A Csjk. gyámság szabályozásában figyelemmel van a gondnokságnak a Ptk. Második Könyvében elhelyezett szabályaira, így különösen a gyám alkalmasságának, a többes gyámrendelésnek, az egyszerűsített számadás lehetőségének kérdéskörében. Csjk. nevesítve felsorolja az egyes gyámsági formákat és a gyermekvédelmi gondoskodás alatt állók gyámságát gyermekvédelmi gyámságként nevesítve emeli ki a gyámság fajtái közül. A gyámság viselésének a feltételeiben a hatályos joghoz képest annyiban hoz változást, hogy a nagykorúság és a törvényben meghatározott kizáró ok hiánya mellett előírja a szubjektív és az objektív alkalmasságot, továbbá a tisztség vállalását.

13-15 óráig: Szeibert Orsolya, PhD egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK

Bontás, házassági vagyonjog, szülői felügyelet az új Ptk. Családjogi Könyvében

  • Változások a házasság felbontásának szabályaiban, különös tekintettel az ún. járulékos kérdések körére.
  • A házassági vagyonjog bővülésének irányai.
  • A házastársak autonómiájának támogatása.
  • A házastársi vagyonközösség ismert intézményének korrekciója.
  • Új, választható vagyonjogi rendszerek: a közszerzeményi és a vagyon-elkülönítési rendszer.
  • Élettársak a Családjogi Könyvben?
  • Előtérben a közös szülői felügyelet szabályai.
  • A szülők mozgásterének növekedése és a szülői felügyelet gyakorlásának alapelvei.
  • A "gyermekelhelyezés" fogalmi körének átalakulása.
Címkék:
Családjog (9), Gyámügy (4), Jog (110), Polgári Törvénykönyv (30)
Részvételi díj:
Ebéd nélkül: 0 Ft + áfa/fő
Ebéddel: 0 Ft + áfa/fő
Képzési díj: 0 Ft + áfa/fő
Ellátás díja:
Ebéd nélkül: 0 Ft + áfa/fő
Ebéddel: 0 Ft + áfa/fő
Ellátás:
Számlázás:
NEXON Kredit:
4 db
Bejelentkezés


Rendezvénynaptár

 

Címkék
Munkaügy (491), Gazdaság (407), Jog (202), NEXON (181), Költségvetési intézmények (173), NEXONbér (168), Bérszámfejtés (166), Munka Törvénykönyve (156), Munkabér (140), Nyugdíj (138), Társadalombiztosítás (134), Egészségügy (119), Bér- és tb. ügyvitel (118), Kormány (100), Cafeteria (80), Szja (74), Polgári Törvénykönyv (72), kkv (69), Önkormányzatok (68), Adó (65), Munkáltató (63), Munkajog (61), Munkavállaló (59), NAV (58), HR (56), Költségvetés (55), Kórházak (55), Munkaidő (54), Adótörvények (53), Járulék (51), Tréning (44), Szabadság (42), Közalkalmazottak (40), Táppénz (38), Bérkompenzáció (37), Adatvédelem (36), gyed (35), Áfa (34), Egészségbiztosítás (33), Távolléti díj (33), Csődtörvény (31), Közbeszerzés (31), NGM (30), Szociális hozzájárulási adó (30), Munkaszerződés (29), Kommunikáció (27), Köztisztviselők (27), Oktatás (23), Munkahelyvédelmi akcióterv (23), Öngondoskodás (23), Kjt (21), Felnőttképzés (21), Szakképzési hozzájárulás (21), Társasági adó (21), Dr. Dudás Katalin (21), csecsemőgondozási díj (20), SZÉP kártya (20), Szakképzés (19), kata (19), OKJ (18), Dr. Bogdán Zsuzsanna (17), Erzsébet utalvány (17), Munkaügyi ellenőrzés (17), Hulladékgazdálkodás (16), Cégeljárás (16), Munkaviszony (16), Családjog (15), eva (15), munkaidő-keret (15), kiva (15), Környezetvédelem (14), Kisvállalkozói adó (14), Motiváció (13), Rehabilitáció (12), OEP (12), tb. kifizetőhelyek (12), Időgazdálkodás (12), Szocho (11), Stressz (11), Tranzakciós adó (11), Gyógyszertámogatás (11), Országos Bérügyviteli Bajnokság (11), Végrehajtás (11), Közszolgálati tisztviselői törvény (11), thgys (11), Munkabaleset (11), Online marketing (10), Havi bevallás (10), Ügyelet (10), Öröklési jog (10), Munkavédelem (10), Kiválasztás (10)