NEXON Akadémia főoldal
   
RSS-Rendezvények
ELÉRHETŐSÉG BELÉPÉS GY.I.K. REGISZTRÁCIÓ INFORMÁCIÓ
NEXON Akadémia bérletHR, MunkaügyBérügyviteli képzésekOKJ-s képzésekSzoftveres képzésekTréningekGazdasági szakterületJogi szakterületKöltségvetési szektor
Főoldal :: Bérügyviteli képzések :: Hírek :: Összefoglaló a Bérügyviteli Bajnokság negyedik fordulójáról
BerTb június 01.Hír
Észrevételek, kifogások és válaszok a negyedik OBB első fordulójának feladataihoz
A feladatok kidolgozását végző szakértők – felhasználva az eddigi OBB-ék tapasztalatit is – igyekeztek rendkívül körültekintő ódon megalkotni a forduló feladatait. Minden bizonnyal ennek döntő része volt abban, hogy az első forduló kapcsán mindösszesen néhány észrevételt kaptunk.
tovább >>

BerTb június 01.Hír
Lezajlott a negyedik alkalommal elindított Országos Bérügyviteli Bajnokság első fordulója
A NEXON április közepén ismét útjára indította – a 2 millió forint összdíjazású – IV. Országos Bérügyviteli Bajnokságot, amely élvezi a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakmai támogatását is.
tovább >>

BerTb október 22.Hír
Összefoglaló a Bérügyviteli Bajnokság negyedik fordulójáról
FANTASZTIKUS EREDMÉNYEK SZÜLETTEK! Kialakult a 30 főből álló élmezőny!
tovább >>

BerTb július 02.Hír
A Országos Bérügyviteli Bajnokság második fordulójáról
A második forduló feladatai május 15-én kerültek nyilvánosságra, a megoldásra egy hónap állt rendelkezésre. A forduló elsősorban a családi adó- és járulékkedvezménnyel, a kedvezmény elszámolásával, illetve bevallásával foglalkozott.
tovább >>

BerTb június 05.Hír
Lezajlott a harmadik alkalommal elindított Országos Bérügyviteli Bajnokság első fordulója
A NEXON április 15-én útjára indította - a 2 millió forint összdíjazású - III. Országos Bérügyviteli Bajnokságot, amely élvezi a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakmai támogatását is.
tovább >>

 
Hírek

Összefoglaló a Bérügyviteli Bajnokság negyedik fordulójáról

2015-10-22 12:49:07 - BerTb
 

A négy forduló összesített eredményei

Lezajlott az első fázis mind a négy fordulója, s kialakult az élmezőny, amely – az OBB szabályai értelmében – a legjobb eredményt elérő 30 versenyzőből áll. (Idén, pontegyezőség okán 31 főből áll az élmezőny!)

Az első harminc

A 31 legjobb eredményt elérő versenyzők fantasztikus teljesítményt nyújtottak. Az élmezőny átlagpontja a megszerezhető 400 pontból igen magasnak, 392-nek tekinthető. (2014-ben 375 volt az első 30 résztvevő átlagpontszáma!)

Az „élbolyba”, a 31 legjobb eredményt elérő versenyzők csoportjába 384 vagy afölötti pontszámmal lehetett bekerülni. (2014-ban 353 ponttal!)

Az első száz

Tekintettel arra, hogy a VERSENYKIÍRÁS szerint a bajnokságban legtöbb pontszámot elérő 100 résztvevő a BGF, a NAV és a NEXON képviselői által aláírt, szakmai kiválóságot igazoló tanúsítványt kap, ezért gondoskodnunk kell a 100 legjobb eredményt elérő versenyző kiválasztásáról is. Az elért pontszám alapján ezt könnyen elvégezhettük, s a teljesítményről is világos kép alakult ki. Az első 100 versenyző átlagpontszáma 362, és a TOP SZÁZBA az léphetett be, aki 319 vagy afölötti teljesítményt nyújtott. (2014-ban 333 volt az átlagpontszám és 285 pont volt a százasok klubjába való belépés küszöbértéke!)

 

A negyedik forduló főbb jellemzői

A negyedik forduló témakörei

A versenykiírásnak megfelelően szeptember 15-től voltak elérhetők a feladatok az e-learning keretrendszerben, melyek – összességében – az eddigi „nehézségi” szinthez igazodtak, s nem állították különösebb próbatétel elé a versenyzőket.

A 20 pontot érő első feladat a Munka Törvénykönyve munkaszerződésre vonatkozó kiemelt szabályaival foglalkozott. A feladat készítői azért konstruálták meg ezt a feladatot, mert a bérügyvitel szempontjából a munkaviszonyt megalapozó iratról rendelkező jogszabályi előírások ismerete kiemelt jelentőséggel bír a bérügyviteli munkatársak számára is. A bérügyviteli kollégának ugyanis pontosan tisztában kell lenniük azokkal a tartalmi elemekkel, amelyek hiányában a munkaviszony nem jön létre, illetve ismerniük kell a jogi helyzetet olyan esetekben is, amikor bizonyos tartalmi elemeket nem tartalmaz a munkaszerződés.

A feladat rávilágított – többek között – arra (a sokak számára talán triviálisnak tekinthető szempontra), hogy munkaviszony létrejöttének mellőzhetetlen feltétele – azaz a munkaszerződés kötelező tartalmi eleme – az alapbér és a munkakör meghatározása.

Kiderült a 2. feladatból az is, hogy a munkaszerződésben az általános teljes napi munkaidőnél rövidebb napi munkaidő is kiköthető:

*      ha a szerződésben nem szerepel a foglalkoztatás részmunkaidősként való megjelölése, akkor – eltérő megállapodás hiányában – rövidebb teljes napi munkaidős foglalkoztatással járó munkaviszony jön létre;

*      ha a szerződésben nem szerepel a foglalkoztatás részmunkaidősként való megjelölése, akkor – eltérő megállapodás hiányában – alapbérként legalább a minimálbért kell meghatározni;

*      ha a szerződésben szerepel a foglalkoztatás részmunkaidősként való megjelölése, akkor alapbérként legalább a minimálbér – rövidebb napi munkaidővel – arányos hányadát kell meghatározni.

Egyik versenyzőnk (aki teljesítménye alapján tagja a 31 fős élmezőnynek) ebben a 2. feladatban teljesebb („a teljes igazságot tartalmazó”) mondatokat szeretett volna látni a helyes válaszok kialakításához, mivel véleménye szerint „önmagában véve, illetve kiegészítés nélkül viszont egyik sem igaz. A teljes igazságot akkor tartalmazná bármelyik is, ha ott szerepelne a mondatok végén, hogy mely esetben”. Álláspontja alátámasztására a 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozó normaelemeire hivatkozik.

A feladat készítői azonban – éppen az említett 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján – úgy vélekedtek, hogy a feladatban szereplő „megállapítás általánosságban szól az arányosításról, amely a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 136. § (1) és (2) bekezdés, illetve a 46. § (4) bekezdés és a 92. § (1), (4) és (5) bekezdés együttes értelmezéséből következik. A minimálbérre vonatkozó Korm. rendelet a minimálbér mértékét és alkalmazásának részletszabályait tartalmazza, az arányosítás törvényből levezethető általános szabályának megfelelően”.

Az 50 pontot érő második feladat konkrét számfejtési feladatot tartalmazott, amely ráirányította a figyelmet arra, hogy a társas vállalkozások tulajdonos-ügyvezetői jogviszonyainak megítéléséhez, illetve a társadalombiztosítási jog és a kisadózó vállalkozásokra vonatkozó szabályok együttes alkalmazásához a gyakorlatban az összetett jogi szabályozás pontos ismerete szükséges.

A bérügyviteli praxis azt mutatja, hogy a felkészült kollégák számára is komoly kihívást és sok gondot jelent a jogviszonyokra vonatkozó jogszabályok normakövető és helyes alkalmazása. Azért, hogy a témában kevésbé járatos versenyzők ne veszítsék kedvüket a komplex és fogas kérdések megválaszolása során, néhány olyan kérdést is tartalmazott a második feladat, amelyekre várhatóan ők is könnyedén megtalálják a helyes választ.

A forduló 15-15 pontot érő harmadik és negyedik feladatát – a szokásos – Feleletválasztós és Igaz-hamis kérdések alkotják.

Az Igaz-hamis kérdésekből megtudhattuk például, hogy:

*      Jogszerű a munkáltató eljárása, ha tisztán jutalékos rendszerben állapítja meg a munkavállaló bérezését, amennyiben az alapbér felének megfelelő mértékű garantált bért is megállapít.

*      A munkáltató dönthet úgy, hogy a munkavállaló munkabérét teljesítménybérben határozza meg, ez esetben is szükséges azonban az időbérben megállapított alapbér megállapítása.

*      Távolléti díjra jogosult a munkavállaló arra az időtartamra, amelyre bírósági felhívás alapján alperesként történő idézésére az eljárásban személyes részvétele szükséges.

A Feleletválasztós kérdésekből megtudhattuk például, hogy:

*      Munkabérnek minősül a munkavállalónak kifizetett prémium;

*      Az éjszakai pótlék bérpótlékként építhető be az alapbérbe;

*      Teljesítménybérnek minősül a munkavállaló részére meghatározott és általa teljesítendő teljesítménykövetelményen alapuló díjazás;

*      A rendes munkaidőben történő vasárnapi munkavégzés esetén a dohánybolt munkavállalójának jár a legmagasabb mértékű vasárnapi pótlék.

Egyik, az élmezőnyben végzett versenyzőnknek volt „kérdése” az Igaz-hamis kérdéssor 1. kérdéséhez, de mint a feltett kérdés elemzéséből kiderült, versenyzőnk kissé „elaludt”, mert felvetése még a harmadik forduló 1. Igaz-hamis állítására vonatkozott, amely a negyedik fordulóban már nem bír relevanciával.

A negyedik forduló eredményei

Valamennyi feladatot 280-an oldották meg, akik közül 15 versenyző ért el 100 pontot, s 4 fő csak egy ponttal maradt el az elérhető 100 pontos maximumtól. 46 versenyző nyújtott 90 és 98 pont közötti teljesítményt.

Legjobban a 4. feladat megoldása sikerült (70%), s a leggyengébb eredmény a 2. feladatban született (60%).

Mind a négy feladat megoldási eredményeit tekintve a 100 pontból átlagosan 64 pontot értek el a résztvevők, ami 2%-al magasabb a harmadik forduló átlagteljesítményénél.

 

A Bérügyviteli klub negyedik rendezvénye

Az OBB negyedik fordulóját követően ismét Bérügyviteli klubot szerveztünk 2015. október 27. (kedd), 13-17 óra között, amely nyitott minden bérügyviteli szakmában érintett személy számára is. (Tehát azokat a kollégákat is várjuk, akik nem résztvevői a bérügyviteli bajnokságnak!)

 A klub első felében Józsáné Maczkó Gabriella és dr. Sümegi Nóra szakértők elvégzik a versenyfeladatok tartalmi elemzését, levezetik a megoldásokat és megválaszolják a felmerült kérdéseket. Ezt követően ismét Kovács Krisztina (UCMS – bérszámfejtési tanácsadó Partner, BGF PSZK vendégelőadó), valamint dr. Venczák Attila főosztályvezető (NAV Pest Megyei Adóigazgatósága) előadása zárja a rendezvényt.

Akik személyesen nem tudnak részt venni a klubfoglalkozáson, azok számára a klubfoglalkozásról felvétel készült, amelyet a NEXON Akadémia weboldalán teszünk – költségtérítés ellenében – elérhetővé.

 

Következik az ötödik, jelenléti forduló!

Hasonlóan a tavalyihoz, a Budapesti Gazdasági Főiskola ad otthont az 5. fordulónak. (A részletes információkat külön dokumentumban foglaljuk össze, melyet a jelenléti fordulóban érintett versenyzőknek e-mail-en küldünk meg legkésőbb október 30-áig.)

Az interaktív fordulót 2015. november 13-án (pénteken) 10:30-13:00 között szervezzük meg, amelynek tervezett időtartama 150 perc.

A III. Országos Bérügyviteli Bajnokságban elért végső helyezést a jelenléti/interaktív fordulóban elért pontszám határozza meg.

Tisztázó kérdésekre, illetve panaszok benyújtására – kizárólag írásos formában - 2015. november 16., déli 12 óráig lesz lehetőség!

Az ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás november 18-án lesz, amelyre a MEGHÍVÓT 2014. november 16-án 16 óráig tervezzük – elektronikus formában ‑ kiküldeni a legtöbb pontszámot elérő tíz versenyzőnek. (A meghívottak egy-egy személyt magukkal hozhatnak az eseményre, melyet kérünk előzetesen bejelenteni.)

 

 
Kapcsolódó rendezvények:
Dátum
Cím
Előadók
Információ
Jelen kategóriában nincs rendezvényünk!
Címkék:
Bér- és tb. ügyvitel (100), Bérszámfejtés (131), Országos Bérügyviteli Bajnokság (4)
 
Loading
Bejelentkezés
E-mail cím:
Jelszó:
 
Elfelejtettem a jelszavamat
Regisztráció
Rendezvénynaptár

 
Találkozzunk a Facebookon!Címkék
Munkaügy (480), Gazdaság (407), Jog (201), Költségvetési intézmények (173), NEXON (172), NEXONbér (158), Bérszámfejtés (157), Munka Törvénykönyve (156), Munkabér (138), Nyugdíj (137), Társadalombiztosítás (123), Egészségügy (119), Bér- és tb. ügyvitel (110), Kormány (100), Adó 2013 (96), Cafeteria (80), Szja (74), Polgári Törvénykönyv (72), kkv (69), Önkormányzatok (68), Adó 2012 (65), Adó (65), Munkáltató (59), NAV (58), Kórházak (55), Munkavállaló (55), Költségvetés (55), Adótörvények (53), Munkajog (51), Munkaidő (50), Járulék (49), HR (48), Tréning (44), Szabadság (42), Közalkalmazottak (40), Bérkompenzáció (37), Táppénz (35), Adatvédelem (34), Áfa (34), Távolléti díj (33), Egészségbiztosítás (33), gyed (32), Csődtörvény (31), Közbeszerzés (31), NGM (30), Szociális hozzájárulási adó (30), Köztisztviselők (27), Munkaszerződés (27), Kommunikáció (26), Öngondoskodás (23), Oktatás (23), Munkahelyvédelmi akcióterv (23), Kjt (21), Társasági adó (21), SZÉP kártya (20), Felnőttképzés (20), Szakképzési hozzájárulás (20), Dr. Dudás Katalin (19), kata (19), Szakképzés (18), OKJ (17), csecsemőgondozási díj (17), Erzsébet utalvány (17), Munkaügyi ellenőrzés (17), Hulladékgazdálkodás (16), Cégeljárás (16), Munkaviszony (15), kiva (15), eva (15), Családjog (15), Kisvállalkozói adó (14), Környezetvédelem (14), Motiváció (13), Rehabilitáció (12), munkaidő-keret (12), OEP (12), Időgazdálkodás (11), Stressz (11), Gyógyszertámogatás (11), Közszolgálati tisztviselői törvény (11), Szocho (11), Tranzakciós adó (11), Végrehajtás (11), thgys (11), Országos Bérügyviteli Bajnokság (11), Munkavédelem (10), Öröklési jog (10), Online marketing (10), Munkabaleset (10), Kiválasztás (10), Ügyelet (10), Adó 2014 (9), Közfoglalkoztatás (9), Btk. (9), Szociális ellátás (9), Havi bevallás (9), Kttv (9), eho (9), Kbt. (9), Kiküldetés (8), Dologi jog (8), Számlázás (8), Konfliktuskezelés (8), Dr. Bogdán Zsuzsanna (8), felmondás (7), Számvitel (7), Teljesítményértékelés (7), Könyvelés (7), Asszertív kommunikáció (7), Kereskedelem (7), Toborzás (7), Art (7), Illeték (7), NEXONhrm (7), Marketing (7), Felsőoktatás (6), Szerződési jog (6), Ket. (6), Dr. Andrási Jánosné (6), Betegségbiztosítás (6), Kötelmi jog (6), Adóbevallás (6), Adó 2016 (6), Adó 2015 (6), kifizetőhely (6), Termékdíj (6), Dr. Horváth István (6), Zöld Növekedés (6), megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása (6), Kártérítési felelősség (5), Illetmény (5), Dr. Tánczos Rita (5), persONLINE (5), Gyámügy (5), Kártérítési jog (5), NEXONhr (5), Emmi (5), élménytréning (5), gyes (5), Adókedvezmény (5), Bíróság (5), Szoftveres képzés (5)