NEXON Akadémia főoldal
   
ELÉRHETŐSÉG BELÉPÉS GY.I.K. REGISZTRÁCIÓ INFORMÁCIÓ
NEXON Akadémia bérletOnline konferenciákHR, MunkaügyGazdasági szakterületJogi szakterületKöltségvetési szektorOKJ-s képzésekSzoftveres képzésekTréningek
Főoldal :: HR, Munkaügy :: Rendezvények :: Bérügyviteli Klub 2016.
Hogyan használjuk ki a törvény adta lehetőségeket, és kerüljük el a csapdákat?
HR, Munkaügy : Rendezvények


Bérügyviteli Klub 2016.
Hogyan használjuk ki a törvény adta lehetőségeket, és kerüljük el a csapdákat? 


Alcím:
Szabályok és összefüggések közérthetően, gyakorlattal rendelkezők és kezdők számára egyaránt
Helyszín:
NEXON Konferenciaterem    1138 Budapest, Váci út 185.
Előadók:
Józsáné Maczkó Gabriella bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő
 
Klubok:
Klub Kedvezmény
Időpont:
2016. január 26. Kedd (13-16 óráig); regisztráció 12.30 órától
Rendezvény vége:
2016. november 23.
Lemondási
határidő:
2016. január 21. Csütörtök
Ajánló:
VÁLTSON BÉRLETET,
most 1 alkalmat AJÁNDÉKBA adunk Önnek!
A 9 alkalomra szóló bérlet ára:
(171.000 Ft + áfa/fő helyett) 152.000 Ft + áfa/fő

SOROZATAJÁNLÓ

A bérszámfejtők munkája során visszatérően előfordulnak olyan kérdések, amelyek megválaszolásához igen összetett tudás szükséges. Számos esetben komoly fejtörést okoz a jogszabályok helyes értelmezése és gyakorlati alkalmazása. A legmagasabb színvonalú bérszámfejtő program alkalmazása esetén is nélkülözhetetlen a bérszámfejtő magas szintű, naprakész szakmai tudása. A jogszabályváltozások tengerében a szakmai tudás naprakész szinten tartása kihívás elé állít minden kollégát.

Bérügyviteli Klub keretében a témák feldolgozása a bérszámfejtők feladatainak középpontba állításával, a vállalkozások érdekeinek szem előtt tartásával komplex módon, gyakorlatias megközelítésben történik meg, különös figyelmet fordítva a lehetőségek és buktatók bemutatására.

A Bérügyviteli Klub 2016. évi előadásainak szakmai területei a bérügyvitellel kapcsolatos általános feladatok tárgyalásán túlmenően kitérnek speciális esetekre is, segítséget nyújtva a bérügyviteli munka során gyakran előforduló illetve nehézséget okozó kérdések szakszerű megválaszolásához.

Kapcsolódva az Országos Bérügyviteli Bajnokság szellemiségéhez, a Bérügyviteli Klub ötödik alkalmától kezdve minden alkalommal sor kerül a bajnokság kiemelt feladatainak szakmai elemzésére és megoldásainak ismertetésére is.

Témakör:
1. alkalom: 2016. január 26. (kedd) 13-16 óráig

Munkaviszonyra vonatkozó alapvető szabályok alkalmazásának elmélete és gyakorlata a bérügyvitelben, lehetőségek és buktatók bemutatásával

A bérügyviteli feladatok zömét munkaviszonyban állók egyszerű bérszámfejtési ügyei képezik, amelyek téves kezelése az esetek nagy száma miatt jelent fokozott kockázatot.

A klub szakmai napján a klubtagok többek között megismerik,

 • milyen rendelkezést kell alkalmazni olyan esetben, amikor a munkaszerződés valamely feltételt nem szabályoz,
 • a részmunkaidő és az általánosnál rövidebb teljes munkaidő közötti lényeges különbség jelentőségét, kapcsolatát a minimálbérrel,
 • az apai pótszabadság különleges szabályait a munkaviszony megszűnése esetén,
 • éven áthúzódó keresőképtelenség esetén milyen esetben kell betegszabadságot számfejteni, és milyen esetben jár táppénz a dolgozónak,
 • a számfejtett, de valamilyen okból ki nem fizetett munkabér közterheinek és levonásainak bevallási szabályait.

Tematika:

 • Munkaviszonyra vonatkozó alapvető munkajogi szabályok áttekintése bérszámfejtési szempontból, kiemelten:
  • a munkaviszony alanyai
  • a munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei, jogai
  • munkaviszony helye a munkavégzésre irányuló jogviszonyok rendszerében, elhatárolása más jogviszonyoktól;
  • munkaszerződés kötelező elemei;
  • munkaszerződésben nem szereplő feltételek esetén követendő eljárás,
  • részmunkaidő - teljes munkaidő - jelentősége a minimálbérrel, garantált bérminimummal illetve az arányos szolgálati idővel kapcsolatban
  • munkavégzés alóli mentesülés díjazással járó és díjazással nem járó esetei;
  • szabadságra vonatkozó szabályok - kiszámítása, szabadságra jogosító időtartamok, pótszabadságok, apai pótszabadságra vonatkozó különleges rendelkezések,
  • betegszabadság szabályai, milyen esetben jár, milyen esetben nem jár, kiszámítása, kapcsolata a táppénzzel különös tekintettel az éven áthúzódó betegségekre
 • Munkaviszonnyal kapcsolatos fogalmak a különböző törvényekben
 • Munkaviszonyra vonatkozó kötelezettségek, levonások törvényi szabályai, lehetséges kivételek
 • Számfejtett, de valamilyen okból ki nem fizetett munkabér adózási kérdései
2. alkalom: 2016. február 23. (kedd) 13-16 óráig

Bérügyviteli feladatok folyamata a foglalkoztatás során, belépéstől a kilépésig

A bérügyviteli feladatok közül kiemelkedő fontosságú a beléptetési és a kiléptetési eljárás szakszerűsége. Munkaügyi ellenőrzések visszatérő területei a különféle iratok és igazolások határidőben történő kiadásának ellenőrzése. Nem kevésbé lényeges, hogy az évközi és év végi teendők ellátása, illetve az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénylése szintén a jogszabályi előírások betartásával történjék meg. Komoly kockázatot jelent, többek között az is, ha valamely letiltással kapcsolatos kötelezettségét nem jogszerűen teljesíti a munkáltató, mert ennek következményeként készfizető kezessé válhat.
A klub szakmai napja végigkíséri a bérügyviteli feladatok folyamatát a munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésétől a megszűnéséig, beleértve az évközi és év végi teendőket, illetve az ellátások igénylését.
A klubtagok lépésről lépésre megismerik a feladatokra vonatkozó rendelkezéseket, határidőket, gyakorlati tudnivalókat. Választ kapnak - többek között - olyan kérdésekre, hogy milyen esetben kötelező 50%-nál nagyobb mértékben teljesíteni a letiltást, vagy milyen esetben nem fogadhatja be a kifizető az adókedvezményekre, költségelszámolásra vonatkozó nyilatkozatokat, illetve ezzel kapcsolatban milyen kötelező tájékoztatási kötelezettsége van.

Tematika:

 • Beléptetéssel, kiléptetéssel kapcsolatos bérügyviteli feladatok, iratok, igazolások
 • Jogviszony fennállása alatti bérügyviteli feladatok, iratok
 • Letiltásokra vonatkozó bérügyvitelt érintő szabályok
 • Biztosítotti bejelentések, havi adóbevallás és adatszolgáltatás szabályai
 • Év végi bérügyviteli feladatok
 • Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak igénylése nem TB kifizetőhely foglalkoztató esetén, igénylések benyújtására vonatkozó szabályok
3. alkalom: 2016. március 23. (szerda) 13-16 óráig

Gyermekes dolgozókra vonatkozó különleges szabályok áttekintése bérügyviteli szempontból, kiemelve a kedvezményeket, lehetőségeket

A gyermekes dolgozókat különleges munkajogi védelem mellett egészségbiztosítási pénzbeli és családtámogatási ellátások, személyi jövedelemadó alap és járulékkedvezmények illetik meg. Gyermekes dolgozók foglalkoztatása esetén a munkáltató is különféle kedvezményekre lehet jogosult, amelyeket - gyakorlati tapasztalatok alapján - a munkáltatók még nem vesznek igénybe kellően széles körben.
A gyermek gondozása után munkába visszatérő dolgozók szabadságának kiszámítása számos gyakorlati kérdést vet fel. Ezekkel a klub szakmai napja elméletben és példán keresztül is foglalkozik, különös tekintettel például olyan kérdésre, hogy a gyermekgondozási díj időszakára vonatkozóan mikor kell a 6 hónapos, és mikor kell az egy éves szabályt alkalmazni a szabadságra jogosító idő megállapítása során.

Tematika:

 • Gyermekes és gyermeket váró dolgozókra vonatkozó speciális munkajogi szabályok
 • A várandósságtól a gyermek 23 éves koráig igénybe vehető egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak, illetve családtámogatási ellátások rendszere
 • Gyermekes és gyermeket váró dolgozók által igénybe vehető személyi jövedelemadó alap és járulékkedvezmények, igénybevétel feltételeire vonatkozó szabályok
 • Gyermekes dolgozókra vonatkozóan a munkáltató által igénybe vehető kedvezmények, igénybevétel feltételeire vonatkozó szabályok
 • Apai pótszabadságra járó kereset és közterheinek megtérítésére vonatkozó szabályok, igénylés szabályai, nyomtatványa
 • Szabadság megállapítása gyermek gondozása után visszatérő dolgozó esetén, példával
4. alkalom: 2016. április 26. (kedd) 13-16 óráig

Adó- és járulékkedvezmények igénybevételének bérügyviteli gyakorlati kérdései és buktatói

A szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási adó kedvezményeket a munkáltatók, illetve bizonyos esetekben az egyéni és társas vállalkozások vehetik igénybe, míg a személyi jövedelemadó alap- és adókedvezményekre, illetve járulékkedvezményekre a magánszemély adózók lehetnek jogosultak.
Több olyan szociális hozzájárulási adó kedvezmény is van, amelyek igénybevételéhez speciális igazolás szükséges. Vannak olyan szociális hozzájárulási adó kötelezettségek, amelyekkel párhuzamosan szakképzési hozzájárulás kedvezmény is érvényesíthető, de nem minden esetben.
A szabályok összetettek, a feltételek pontos ismerete elengedhetetlenül szükséges a jogszerű jogérvényesítéshez. Ezek megismeréséhez nyújt segítséget a klub adó- és járulékkedvezményekről szóló szakmai napja.

Tematika:

 • Szociális hozzájárulási adó kedvezmények rendszere, fajtái, szabályai
 • Szakképzési hozzájárulás kedvezmények rendszere, fajtái, szabályai
 • Szociális hozzájárulási adó kedvezmények kapcsolata a szakképzési hozzájárulás kedvezményekkel
 • Személyi jövedelemadó alap- és adókedvezmények, járulékkedvezmények speciális szabályai
 • Példák, számítások, buktatók
5. alkalom: 2016. május 25. (szerda) 13-17 óráig

Ügyvezetést ellátó tulajdonosok jogviszonyainak bérügyviteli gyakorlati kérdései, csapdái, valamint az OBB I. forduló 1. és 2. versenyfeladatainak megoldása

A bérügyviteli feladatok ellátása során talán a legtöbb félreértés a gazdasági társaságok ügyvezetését ellátó tulajdonosok jogviszonyaival kapcsolatosak. Gyakori eset, hogy a tulajdonosok nincsenek tisztában választási lehetőségeikkel, illetve választásuk következményeivel. A rendelkezések rendkívül összetettek, nehezen értelmezhetők. A jogviszonyok megfelelő megválasztása jelentősen könnyítheti a gazdasági társaságok gazdasági helyzetét, ugyanakkor a téves kezelés tetemes adó- és járulékhiányt okozhat, a biztosítotti bejelentés, illetve a havi adatszolgáltatás esetleges elmaradása bírságok kiszabására adhat alapot.

A klub szakmai napja során a klubtagok betekintést nyernek a tulajdonos-ügyvezetők lehetséges jogviszonyainak rendszerébe. Áttekintve az összefüggéseket választ kapnak például olyan kérdésekre, hogy az ügyvezetőt pontosan milyen esetben kell biztosítottként bejelenteni, milyen esetben minősül társas vállalkozónak, milyen esetben vonatkozik rá járulékfizetési alsó határ. A téma körüljárása során kitérünk a megoldásokra és az elkerülendő csapdákra is.

Tematika:

 • Gazdasági társaságok ügyvezetőire vonatkozó - bérügyviteli szempontból lényeges - társasági jogi előírások az új Polgári Törvénykönyvben
 • Ügyvezetői tevékenység megkülönböztetése a társaság bevételszerző tevékenységében részt vevő tulajdonosok személyes közreműködésétől
 • Ügyvezetők illetve a társaság bevételszerző tevékenységben részt vevő tulajdonosok lehetséges jogviszonyainak kapcsolata, jelentősége, rendszerezése, az egyes esetek konkrét végigvezetése különös tekintettel a biztosítottak bejelentési, illetve a havi adatszolgáltatási kötelezettségre
 • Ügyvezetők, ill. a társaság bevételszerző tevékenységben részt vevő tulajdonosok bérszámfejtési esetei
 • Járulékfizetési alsó határ alóli mentesülés esetei, kitekintéssel a havi átlagolási szabály megszüntetésének jelentőségére
 • Jövedelem elszámolása havonta és nem havonta történő tiszteletdíj felvétele esetén, kapcsolat a járulékfizetési alsó határral
 • Egyszemélyes kft-k tulajdonos-ügyvezetőjére vonatkozó különleges szabályok
 • Nyugdíjas ügyvezetők különleges szabályai
 • OBB I. forduló 1. és 2. versenyfeladatainak megoldása
6. alkalom: 2016. június 22. (szerda) 13-17 óráig

Többes jogviszonyok kiemelt bérügyviteli gyakorlati kérdései, többek között a főállású kisadózó megítélésének csapdái többes jogviszonyok esetén, valamint az OBB II. forduló 1. és 2. versenyfeladatainak megoldása

A többes jogviszonyokra vonatkozó összetett rendelkezések értelmezése és alkalmazása különösen gondos körültekintést igényel.

Hasonlóan a gazdasági társaságok ügyvezetését ellátó tulajdonosok jogviszonyainak eseteivel, a többes jogviszonyok esetén szintén gyakran előfordul, hogy a magánszemélyek nincsenek tisztában választási lehetőségeikkel, illetve választásuk következményeivel. A rendelkezések ezen a téren is rendkívül összetettek, nehezen értelmezhetők. Szintén megállapítható, hogy a jogviszonyok megfelelő megválasztása jelentősen könnyítheti a gazdasági társaságok gazdasági helyzetét, ugyanakkor a téves kezelés tetemes adó- és járulékhiányt okozhat, a biztosítotti bejelentés, illetve a havi adatszolgáltatás esetleges elmaradása bírságok kiszabására adhat alapot. A kisadózó vállalkozások esetében különös probléma a főállású minősítés joghatásának tévesztése a biztosított társas vállalkozói jogviszony joghatásával.

A klub szakmai napja során a klubtagok betekintést nyernek a többes jogviszonyokra vonatkozó szabályok rendszerébe, foglalkozunk a biztosítotti bejelentés, a havi adóbevallás és adatszolgáltatás speciális kérdéseivel, a járulékfizetési alsó határ és a szociális hozzájárulási adó legkisebb előírt összegének alkalmazási kérdéseire. A téma körüljárása során kitérünk a megoldásokra és az elkerülendő csapdákra is, különös figyelmet fordítva a főállású kisadózó megítélésének gyakran elkövetett hibáira, és annak következményeire.

Tematika:

 • Többes jogviszonyokra vonatkozó szabályok elméleti áttekintése, rendszerezése
 • Többes jogviszonyok eseteire vonatkozó közterhek, levonások megállapításának rendszere
 • Biztosítotti bejelentés, havi adóbevallás és adatszolgáltatás többes jogviszonyok esetén
 • Járulékfizetési alsó határ alkalmazásának és mentesülésének esetei többes jogviszonyok esetén
 • Szociális hozzájárulási adó legkisebb előírt összeg alkalmazásának és mentesülésének esetei többes jogviszonyok esetén
 • Főállású kisadózó megítélése többes jogviszonyok esetén
 • Kapcsolódás a társas vállalkozónak minősülő ügyvezetőkre vonatkozó szabályokkal
 • OBB II. forduló 1. és 2. versenyfeladatainak megoldása
7. alkalom: 2016. szeptember 27. (kedd) 13-17 óráig

Keresőtevékenység korlátozásának esetei és szabályai, kitekintéssel a nyugdíjas státuszt elvesztő biztosítottakra, vállalkozókra vonatkozó további hátrányos rendelkezésekre, valamint az OBB III. forduló 1. és 2. versenyfeladatainak megoldása

A keresőtevékenység korlátozásának bevezetésével összefüggésben kiemelt figyelmet kell fordítani a foglalkoztatás során erre a területre. A keresőtevékenység korlátozását előíró szabályok megsértése a járandóságok elvesztésével és visszafizetési kötelezettségével járhat. Különös figyelmet érdemel, hogy a juttatás elvesztése nemcsak annak szüneteltetését, hanem bizonyos esetekben az ellátásra való jogosultság megszűnésével jár. Ez azt jelenti, hogy a kereseti korlát utólagos betartása adott esetekben nem állítja helyre a járandóság folyósítását, hanem újra kell kezdeni az ellátás igénylésének teljes procedúráját.

A bérügyviteli feladatok ellátása során további nehézséget jelent, hogy a kereseti korlátok szabályai nem egységesek, minden egyes juttatás esetében külön kell vizsgálni azokat. A klub szakmai napja ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához ad iránymutatást.

Tematika:

 • Jelenleg és korábban nyugdíjasnak minősülőkre vonatkozó korlátok
  • Öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjasok, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülők kereseti korlátai
  • Öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött öregségi nyugdíjasok, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülők közszférában történő foglalkoztatásának szankcionálása
 • Megváltozott munkaképességű személyekre vonatkozó korlátok
  • Öregségi nyugdíjasnak minősülőkre vonatkozó szabályok
  • Rehabilitációs ellátásban részesülőkre vonatkozó szabályok
  • Rokkantsági ellátásban részesülőkre vonatkozó szabályok
 • Rehabilitációs járadékban részesülőkre vonatkozó szabályok
 • Átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban részesülőkre vonatkozó szabályok
 • Csecsemőgondozási díjban részesülőkre vonatkozó szabályok
 • Gyermekgondozási díjban részesülőkre vonatkozó szabályok
 • Gyermekgondozási segélyben részesülőkre vonatkozó szabályok
 • Gyermeknevelési támogatásban részesülőkre vonatkozó szabályok
 • OBB III. forduló 1. és 2. versenyfeladatainak megoldása
8. alkalom: 2016. október 25. (kedd) 13-17 óráig

Különleges adózást választó gazdasági társaságok bérügyviteli gyakorlati kérdései, valamint az OBB IV. forduló 1. és 2. versenyfeladatainak megoldása

A különleges adózást választó gazdasági társaságok esetében a bérügyviteli feladatok ellátása során az általános szabályokon kívül figyelemmel kell lenni a különös szabályokra is.

Téves megítélés adó- és járulékhiányt okozhat, de olyan eset is lehetséges, hogy nem hiány, hanem többlet keletkezik.

A kisadózó vállalkozások esetében különös probléma a főállású minősítés joghatásának tévesztése a biztosított társas vállalkozói jogviszonnyal. A kérdésre részletesen kitér a többes jogviszonyokkal foglalkozó 2016. évi 6. klub szakmai napja is.

A klub szakmai napja áttekinti az egyszerűsített vállalkozói adó, a kisvállalati adó hatálya alá tartózó, illetve a kisadózó vállalkozásokra vonatkozó bérügyviteli szempontból jelentős rendelkezéseket. A klubtagok választ kapnak - többek között - olyan kérdésekre, hogy adott speciális szabály pontosan mely adó- és járulékkötelezettség alól mentesít, mikor áll fenn biztosítással járó jogviszony stb.

Tematika:

 • Bérügyviteli feladatok speciális szabályok alá tartozó gazdasági társaságoknál - tagok által felvett jövedelem, osztalék, lehetséges jogviszonyok kezelése, szabályai
  • egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó társaságokra vonatkozó különleges kérdések bérszámfejtői nézőpontból
  • kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozásokra vonatkozó különleges kérdések bérszámfejtői nézőpontból
  • kisadózó vállalkozásokra vonatkozó különleges kérdések bérszámfejtői nézőpontból
 • OBB IV. forduló 1. és 2. versenyfeladatainak megoldása
9. alkalom: 2016. november 23. (szerda) 13-17 óráig

Több munkáltató által foglalkoztatott munkavállalóra vonatkozó szabályok alkalmazása a bérügyviteli gyakorlatban, valamint az OBB V. forduló 1. és 2. versenyfeladatainak megoldása

Az új Munka Törvénykönyve által bevezetett foglalkoztatási forma az egy munkavállaló több munkáltató általi foglalkoztatása. Az erre vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazásával, a kiterjesztett tartalmú különleges biztosítotti bejelentés, munkáltatók között elszámolás speciális kérdéseivel foglalkozik a klub szakmai napja. A téma feldolgozása során kitérünk a bérköltség és bérjárulékok megosztásának és elszámolásának gyakorlati számviteli és adózási kérdéseire is.

Tematika:

 • Több munkáltató által foglalkoztatott munkavállalóra vonatkozó munkajogi előírások
 • Munkáltatók megállapodásának kérdései
 • A munkabér-fizetési kötelezettséget teljesítő munkáltatóra vonatkozó különleges előírások
 • Különleges fogalmak jelentése, meghatározása
  • "további foglalkoztató" fogalma
  • "e törvény szerint munkáltatónak nem minősülő, munka törvénykönyve szerinti munkáltató" fogalma
 • Biztosítotti bejelentés kiterjesztett tartalma, havi adóbevallás és adatszolgáltatás speciális teljesítése több munkáltató általi foglalkoztatás esetén
 • Bérköltség és bérjárulékok megosztása, elszámolásának számviteli és adózási kérdései
 • Több munkáltató által foglalkoztatott munkavállalóra vonatkozó statisztikai előírások
 • OBB V. forduló 1. és 2. versenyfeladatainak megoldása
Címkék:
Bér- és tb. ügyvitel (12), Bérszámfejtés (28), Bérügyviteli klub (1), Munkajog (3), Munkaviszony (2), Országos Bérügyviteli Bajnokság (9), Szabadság (22), Szocho (2)
Részvételi díj:
152 000 Ft + áfa/fő    
A részvételi díj az alábbi költségeket tartalmazza, melyeket a számlán külön soron tüntetünk fel:

Képzési díj: 152 000 Ft + áfa/fő
Ellátás díja: 0 Ft + áfa/fő
Ellátás:
Étkezést nem biztosítunk.
Számlázás:
NEXON Kredit:
152 db
Bejelentkezés


Rendezvénynaptár

 

Címkék
Munkaügy (491), Gazdaság (407), Jog (202), NEXON (181), Költségvetési intézmények (173), NEXONbér (168), Bérszámfejtés (166), Munka Törvénykönyve (156), Munkabér (140), Nyugdíj (138), Társadalombiztosítás (134), Egészségügy (119), Bér- és tb. ügyvitel (118), Kormány (100), Cafeteria (80), Szja (74), Polgári Törvénykönyv (72), kkv (69), Önkormányzatok (68), Adó (65), Munkáltató (63), Munkajog (61), Munkavállaló (59), NAV (58), HR (56), Költségvetés (55), Kórházak (55), Munkaidő (54), Adótörvények (53), Járulék (51), Tréning (44), Szabadság (42), Közalkalmazottak (40), Táppénz (38), Bérkompenzáció (37), Adatvédelem (36), gyed (35), Áfa (34), Egészségbiztosítás (33), Távolléti díj (33), Csődtörvény (31), Közbeszerzés (31), NGM (30), Szociális hozzájárulási adó (30), Munkaszerződés (29), Kommunikáció (27), Köztisztviselők (27), Oktatás (23), Munkahelyvédelmi akcióterv (23), Öngondoskodás (23), Kjt (21), Felnőttképzés (21), Szakképzési hozzájárulás (21), Társasági adó (21), Dr. Dudás Katalin (21), csecsemőgondozási díj (20), SZÉP kártya (20), Szakképzés (19), kata (19), OKJ (18), Dr. Bogdán Zsuzsanna (17), Erzsébet utalvány (17), Munkaügyi ellenőrzés (17), Hulladékgazdálkodás (16), Cégeljárás (16), Munkaviszony (16), Családjog (15), eva (15), munkaidő-keret (15), kiva (15), Környezetvédelem (14), Kisvállalkozói adó (14), Motiváció (13), Rehabilitáció (12), OEP (12), tb. kifizetőhelyek (12), Időgazdálkodás (12), Szocho (11), Stressz (11), Tranzakciós adó (11), Gyógyszertámogatás (11), Országos Bérügyviteli Bajnokság (11), Végrehajtás (11), Közszolgálati tisztviselői törvény (11), thgys (11), Munkabaleset (11), Online marketing (10), Havi bevallás (10), Ügyelet (10), Öröklési jog (10), Munkavédelem (10), Kiválasztás (10)